STIAMO SELEZIONANDO PER
Velodromo
# 70
 DataAttività
31/10/2017- Arredo urbanod5463741-404a-4328-be4a-3f02e84946676bdbfb51-71c1-4645-83a8-7e4dd4a1d342N
31/10/2017- Arredi Uffici26ca6e9d-160e-4995-9901-6333a8c1c7289e84a2c6-18b0-4427-83ef-1507e4ae63a5N
31/10/2017- Indagini Topograficheaf685590-4adc-4aa7-b5aa-75e272dff9a732396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Prove di laboratoriod4742bbb-8036-4e1c-a899-3ecbcb5653c032396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Impanti Ascensori e Montacarichic4ca3356-d7c7-46ec-8062-29dba4d7b4db32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Impianti Elettrici19d44d9f-1839-47c8-a50d-1e1176af389532396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aS
31/10/2017- Impianti Idrico Sanitari3f99bb0e-6489-4b42-a0b6-be01e377f8cd32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aS
31/10/2017- Impianti Speciali 919df8e0-5dd1-4b43-b6c0-190c32aa768932396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Sistemi di parcheggio3077f92d-8336-45e3-9c33-6b522635081332396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Piscine e Centri Wellness / SPA79859c3b-abaa-4c7a-914a-5f66c726f42032396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Automazionea8099107-8891-41af-a624-6212145deded32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Impianti Termici e Condizionamento57d8e358-e6a9-4f48-bf1e-e69a37f389cf32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Nolo Gruc8de4918-f254-4e93-87d9-20cbf1ad038232396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Nolo macchinari (autogru, sollevatore telescopico, monatcarichi)c5aec523-cb4b-4375-8056-df256d6fedae32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Nolo Monoblocchic645a8f6-7458-4870-adc2-a5dae21b1b0332396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Nolo Ponteggiofa47db9e-c391-4f05-8142-a9b28553787132396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Nolo WC Chimicib3c59c9a-feac-40f8-90cd-c43b8f3775ff32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Carpenteria metallica pesanteb008ed07-cef7-4d1a-8a8c-d28bf08b856f32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aS
31/10/2017- Carpenterie per cementi armati - posa ferro650b5aee-3d25-481f-ad88-a55f2882bde532396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aS
31/10/2017- Cartongesso - controsoffittieca28fc9-9850-4c15-bfb3-642b89f0ac7932396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Coperture mettaliche o legnoa9265e02-7a5a-4cbc-96c4-3b5ddb1351b032396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Facciate d1084461-6c7a-4798-af18-e1195b1eca8232396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Fornitura CLSb7dbc134-b785-4803-8d45-71c9938de59f32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aS
31/10/2017- Fornitura Ferro per Cemento armato77ea4727-df5c-481e-8e2d-c797aba8f34632396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aS
31/10/2017- Impermeabilizzazioni80fd2e81-3d29-4b8d-b9c1-05b87291db9f32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Intonaci09ca9669-45ba-4dbd-84ba-7b05eeb4aa1432396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Isolanti2506c307-8d8f-4ccb-9b05-7c09b859623332396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Magazzini Edili3fd00dcc-24ba-4992-98fe-88c8897c07e132396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Massetti e sottofondi5984c561-c6e1-4a5d-806e-d3668bf7fc8232396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Murature a56de7b5-92a6-4813-ac3e-622fb2f31f1932396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Opere a verde39669a42-1eca-45fd-8935-a7fc0435a5d932396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Opere da fabbroab849141-d22b-4002-a13f-a9368dedabb332396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Opere stradali80463a65-b0ec-4090-8888-3d26c71f275032396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Pali e paratie1f106507-d64d-4afa-8558-21376d61256b32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Pareti mobili - scorrevolid02b56d9-ee69-4001-8d8b-da8705db115632396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Porte REI4e1e13ce-ffd9-4f08-b122-679b050b20ec32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Porte in legno0852fa24-530f-4583-99e5-0a2626d044b032396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Prefabbricati52ad5e88-a826-4c53-b6e8-aae11e7fb89732396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aS
31/10/2017- Scavi e Movimenti Terra9501c916-a24d-47cf-b62a-f41fdd69f33132396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aS
31/10/2017- Serramenti in alluminioe1dfb2fc-58ce-4d4c-b5af-4075d873c95c32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Tinteggiature4e245a51-8217-4575-8a36-6fc6a628b69732396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Tagli e Carotaggi1b88f1db-54d0-4090-8e28-c5affe62e18132396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Opere da Lattonierede072ece-74d3-4f30-98c0-1f78f7f70aa432396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Cappotto e Rivestimento Facciate1424c88b-47d9-4bb1-bf95-f2679c07abc932396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Segnaletica Stradale e Insegne88e03273-e282-4575-8c7a-92ff4f7985fd32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Protezioni al Fuocofa68f769-a2f4-453c-8272-e7b54ef1976c32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Cabine Prefabbricated0e2f933-2ba2-4f8c-a40e-f4c4d066b3b832396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Urbanizzazioniae1d6870-3338-40ab-adfb-7ef948440e2e32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Travi reticolari in ferroacb5c3b7-3523-495b-a404-f1bf8a28775a32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Predalles e Solai Prefabbricati57ec6bdf-10fe-416c-99bb-6c332010f1db32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Giunti Strutturale e Sismicid7a411fe-96c1-4bb0-a456-e0ded36ce0a532396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Isolatoric6b38923-e442-4685-9d4f-7585972ef36132396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Porte in Ferro e Alluminio0edada85-79e9-42f1-ac83-a9f3f4e72bfb32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Fondazioni Speciali8f0a21b6-04b6-4cdd-af3e-25e07c20841032396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Fornitura di leganti e inertiba058d32-6b11-43e7-ac6b-8f9eef6b655a32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Linee Vita e Lavori in fune846d2528-cbd0-447c-b821-224ce2227b0b32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Manufatti Plasticie4fc092b-3137-44b0-b744-f6dc6bc31c3432396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Bonifiche Bellichec27510c0-9121-414b-b302-93ebe689a01032396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Grigliati / Recinzioni / Cancellia14a756e-20e3-4cea-a650-2ed6e070955732396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Pavimenti in resine83462322-6c68-4515-80d7-884096aa90df32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Pavimenti e rivestimenti ceramiciec782d27-ef47-47bb-9c24-4596e8eed12b32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Pavimenti e rivestimenti in pietra700d3a4a-d211-4f33-8b89-10fdadd4d4e132396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Pavimenti e rivestimenti vinilici937e691e-6baf-4021-88d0-f1012be39d6f32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Pavimenti industrialib7250cd0-323d-4e83-bdd1-f87e23c102a532396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Pavimenti da Esterni / Autobloccanti5519c555-ba12-47ab-a721-e18b5d6cbaaf32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Puliziecc43e78c-51a8-44dc-9b3b-c7eccde5893932396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Smaltimento rifiuti1f42809a-e462-4b78-ae65-6be2d363a23232396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Trasporti303661cb-9d4a-41ec-a869-b65162a61fc732396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Vigilanzacaea32d6-48c8-4670-b631-b34fca3952b532396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
31/10/2017- Carburanteae8b09af-10ad-426b-be94-ef73105fa41f32396133-a20c-4faf-82c9-7e5a968df60aN
    
Wait